Κεντρικά Γραφεία, Μαστιχάρι, Κως
22420 59124 Fax: 22420 59125
info@anemferries.gr

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το ΔΣ καλεί τους μετόχους σε τακτική ΓΣ την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11 πμ, στα γραφεία της εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Κάντε λήψη από τον παρακάτω σύνδεσμο της πρόσκλησης σε ΓΣ σε μορφή PDF.

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Κάντε λήψη του αρχείου