Κεντρικά Γραφεία, Μαστιχάρι, Κως
22420 59124 Fax: 22420 59125
info@anemferries.gr

Οικονομικά Στοιχεία

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2014

Η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρία Μαστιχάρι, δημοσιεύει τα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας (Ισολογισμός), για την χρήση 2014. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το αρχείο (Μορφή PDF).

Ισολογισμός 2014

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2013

Η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρία Μαστιχάρι, δημοσιεύει τα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας (Ισολογισμός), για την χρήση 2013. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το αρχείο (Μορφή PDF).

Ισολογισμός 2013

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2012

Η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρία Μαστιχάρι, δημοσιεύει τα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας (Ισολογισμός), για την χρήση 2012. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το αρχείο (Μορφή PDF).

Ισολογισμός 2012