Κεντρικά Γραφεία, Μαστιχάρι, Κως
22420 59124 Fax: 22420 59125
info@anemferries.gr

Ισχύον κανονισμός για τον Covid-19

Document

Ισχύον κανονισμός για τον Covid-19

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3734/Β/14-7-2022

Η Χρήση Μάσκας Υψηλής Αναπνευστικής Προστασίας
(FFP2 ή Ν95) ή Διπλής Χειρουργικής/Υφασμάτινης ΕΙΝΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ σε Όλους τους Χώρους των Επιβατών.

Σε περίπτωση που Επιβάτης ΔΕΝ Φέρει Μάσκα,
ΔΕΝ του Επιτρέπεται η Επιβίβαση στο Πλοίο.

Δεν απαιτείται πλέον η προσκόμιση – επίδειξη των Πιστοποιητικών
Νόσησης ή Εμβολιασμού για Covid-19 καθώς και

Αρνητικού Αποτελέσματος Εργαστηριακού Ελέγχου για Covid-19

Από την υποχρέωση Χρήσης Μάσκας Εξαιρούνται:

  • Άτομα για τα οποία Δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους, το οποίο
    αποδεικνύεται με τα κατάλληλα έγγραφα
  • Παιδιά ηλικίας έως τεσσάρων (4) ετών

According to Greek Government Gazette 3734/Β/14-7-2022
The Use of High Respirator Protection Mask (FFP2 or N95)
or alternatively of Double Mask (Surgical or Fabric) IS
MANDATORY in all Indoor Public Passenger Areas.

In Case of Passenger Does Not Wear Mask,
Will Be NOT Allowed Him to Board the Vessel.

It is No Required to Passengers to Present – Demonstrate Documents

Which Proving Vaccination Against Covid-19 or
Negative Laboratory Test Results after Covid-19 Testing

From the Obligation to Use Mask are Excluded:

  • Persons for Whom the Use of a Mask Is Not Indicated for PROVEN Medical
    Reasons
  • Children Under Four (4) Years Old