Κεντρικά Γραφεία, Μαστιχάρι, Κως
22420 59124 Fax: 22420 59125
info@anemferries.gr

Διαδικασία Επιβίβασης

DSCN6416-Edit

Oι επιβάτες, οι αποσκευές τους και τα οχήματά τους μεταφέρονται σύμφωνα με:

α) τη Σύμβαση των Aθηνών σχετικά με τη Mεταφορά των Eπιβατών και των Aποσκευών τους Διά Θαλάσσης του 1974 και το Πρωτόκολλο αυτής, της 13ης Δεκεμβρίου 2004(στο εξής «Σύμβαση των Αθηνών»)
β) τον Eλληνικό Kώδικα Iδιωτικού Nαυτικού Δικαίου και
γ) τους γενικούς όρους μεταφοράς της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ (από εδώ και στο εξής εταιρεία) που ενεργεί εις το όνομα των πλοιοκτητών των πλοίων(στο εξής από κοινού αναφερόμενοι «οι όροι»).
Oι όροι περιέχουν εξαιρέσεις και περιορισμούς της ευθύνης του μεταφορέα για θάνατο, ασθένεια, βλάβη ή απώλεια οχημάτων και αποσκευών, καθυστέρηση ή αλλαγή πορείας σύμφωνα με την Σύμβαση των Αθηνών.
Aντίγραφα των Όρων διατίθενται όποτε ζητηθούν.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ EΥΘΥΝΗ.
Oι τιμές και τα δρομολόγια που αναγράφονται σ’ αυτόν τον κατάλογο βασίζονται στις ισχύουσες συνθήκες κατά την περίοδο της έκδοσης.
Aν κάποιες απ’ αυτές τις συνθήκες διαφοροποιηθούν, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα δρομολόγια ή τις συμβατικές υποχρεώσεις της.
Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν ανταποκριθεί στις συμβατικές υποχρεώσεις της, ο επιβάτης δικαιούται επιστροφή ολόκληρης της αξίας του εισιτηρίου, χωρίς επιπλέον αποζημίωση.
H εταιρεία διατηρεί παρ’ όλα αυτά το δικαίωμα αλλαγής των ωρών αναχώρησης και των ναύλων, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, σε περίπτωση αύξησης των τιμών των καυσίμων, νομισματικών διακυμάνσεων ή άλλων απρόβλεπτων συνθηκών.

IΣΧΥΣ EΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
Tο εισιτήριο ισχύει για ένα χρόνο από την ημερομηνία έκδοσής του, εκτός από τα εισιτήρια που έχουν περιορισμένη ισχύ.

AΚΥΡΩΣΕΙΣ – EΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
Ακυρώσεις μπορούν να γίνουν στο ταξιδιωτικό πρακτορείο, το λιμενικό πράκτορα, στα οποία έγινε η κράτηση και η πληρωμή.
Επιστρέφονται τα ακόλουθα ποσά:
Eπιστροφή 100%, αν η ακύρωση γίνει έως 24 ώρες πριν την αναχώρηση
Η εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση να επιστρέψουν οποιοδήποτε χρηματικό ποσό σε περίπτωση ακύρωσης σε λιγότερο από 24 ώρες ή αν ο επιβάτης δεν παρουσιαστεί κατά την επιβίβαση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ
Μετά τον έλεγχο του εισιτηρίου, οδηγείτε το όχημά σας στο χώρο στάθμευσης έξω από το πλοίο και περιμένετε την επιβίβαση.
Η επιβίβαση στο πλοίο ξεκινά 2 ώρες πριν την αναχώρηση.
Οι επιβάτες, με ή χωρίς οχήματα πρέπει να παρουσιαστούν στα σημεία επιβίβασης τουλάχιστον δύο (2) ώρες πριν την αναχώρηση.
Για την επιβίβαση παρουσιάζετε το εισιτήριο σας.
Επισημαίνουμε ότι η επιβίβαση σταματά, είκοσι (20) λεπτά πριν την αναχώρηση.

Διαδικασία
Στην Κάλυμνο
Στο Μαστιχάρι
CHECK IN (Προτεινόμενο)
ΕΠΙΒΑΤΕΣ & ΟΧΗΜΑΤΑ
2 ώρες
Πριν την αναχώρηση
1 ώρα
Πριν την αναχώρηση
ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΤΗΝ ΜΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΕΠΙΒΑΤΕΣ/ΟΧΗΜΑΤΑ/ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ/
TRAILERS
2 ώρες
Πριν την αναχώρηση
Κατά την άφιξη του πλοίου
ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΕΠΙΒΑΤΕΣ/ΟΧΗΜΑΤΑ/ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ/
TRAILERS
2 ώρες
Πριν την αναχώρηση
Κατά την άφιξη του πλοίου