Κεντρικά Γραφεία, Μαστιχάρι, Κως
22420 59124 Fax: 22420 59125
info@anemferries.gr

Γενικοί Όροι Ταξιδιού

DSCN6417-Edit

Tο εισιτήριο ισχύει για ένα χρόνο από την ημερομηνία έκδοσής του, εκτός από τα εισιτήρια που έχουν περιορισμένη ισχύ.
Ο επιβάτης υποχρεούται στη διατήρηση του εισιτηρίου καθ’όλη τη διάρκεια του ταξιδίου.

Ο επιβάτης οφείλει να βρίσκεται στο χώρο επιβίβασης 30 λεπτά πριν την αναχώρηση του πλοίου.Αν δεν προλάβει τον απόπλου δεν δικαιούται επιστροφή ναύλου.

Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου, δεν αντικαθίστανται και δεν επιστρέφεται το αντίτιμο.

Εφόσον ο επιβάτης διατήρησε τη φύλαξη των αποσκευών του η πλοιοκτήρια εταιρεία δεν ευθύνεται για φθορά ή απώλεια τους.

Τιμαλφή, χρήματα και αντικείμενα αξίας μπορούν να παραδίδονται στο λογιστήριο του πλοίου για φύλαξη.

Ο επιβάτης ευθύνεται για την τήρηση των Λιμενικών Διατάξεων.

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση του δρομολογίου,παρέκκλιση και μη τήρηση κανονικής πορείας, που οφείλονται σε κακές καιρικές συνθήκες ή εντολές του ΥΕΝ ή των Λιμενικών Αρχών ή σε λόγους ανωτέρας βίας.

Απαγορεύεται στους επιβάτες να μεταφέρουν εκρηκτικές, εύφλεκτες, εμπρηστικές και γενικά επικίνδυνες ύλες.

Ο επιβάτης οφείλει να συμμορφώνεται με τις οδηγίες του πλοιάρχου και του πληρώματος που αφορούν στην τήρηση της τάξης και στην ασφάλεια του πλοίου.

Για κάθε παράπονο κατά τη διάρκεια του ταξιδίου ο επιβάτης πρέπει να απευθύνεται στον πλοίαρχο και μετά το πέρας του ταξιδίου στην πλοιοκτήτρια εταιρεία ή στις Λιμενικές Αρχές.

Ο επιβάτης που επιθυμεί να μεταφέρει κατοικίδιο ζώο οφείλει να το δηλώση κατά την έκδοση του εισιτηρίου και να αποδεχθεί τα προβλεπόμενα από τις Λιμενικές αρχές μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και τους κανονισμούς της πλοιοκτήτριας εταιρείας.

Αναλαμβάνει δε, την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τη φύλαξη και ασφάλεια των μεταφερομένων ζώων και έναντι των επιβαινόντων.

Ο επιβάτης κάτοχος του εισιτηρίου αυτού έλαβε γνώση των παραπάνω όρων και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα με την έκδοση του εισιτηρίου.

ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Ο οδηγός υποχρεούται να φορτώσει και να εκφορτώσει το όχημα του ακολουθώντας τις οδηγίες των στελεχών του πλοίου.

Τα οχήματα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο αναμονής φόρτωσης μια (1) ώρα πριν τον απόπλου και σε κάθε περίπτωση στον χρόνο που καθορίζεται από τους ισχύοντες Κανονισμούς Λιμένα.

Ο οδηγός δεν δικαιούται επιστροφής του ναύλου αν δεν προλάβει τον απόπλου του πλοίου.

Σε περίπτωση απώλειας της απόδειξης μεταφοράς οχήματος το αντίτιμο δεν επιστρέφεται.

Ο επιβάτης του οχημάτος υποχρεούται να αποβιβάζεται από αυτό πριν από τη φόρτωση του στο πλοίο.

Απαγορεύεται η έξοδος του απο το πλοίο μετά την επιβίβαση του οχήματος.

Απαγορεύεται στον επιβάτη να μεταφέρει εκρηκτικές, εύφλεκτες, εμπρηστικές και γενικά επικίνδυνες ύλες.

Η σειρά προτεραιότητας φόρτωσης των οχημάτων καθορίζεται από τους Κανονισμούς Λιμένα κάθε Λιμενικής Αρχής, στην περιοχή της οποίας γίνετε η φόρτωση.

Ο επιβάτης του οχήματος πρέπει να παίρνει μαζί του από το οχήμα, τα απαραίτητα για τη χρήση του αντικείμενα αφού κατα τη διάρκεια του ταξιδίου το γκαράζ παραμένει κλειστό.

Ο επιβάτης κάτοχος του εισιτηρίου αυτού έλαβε γνώση των παραπάνω όρων και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα με την έκδοση του εισιτηρίου.